กิจกรรม สพม.20

 • สพม.20 อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด

  สพม.20 อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพต

 • ประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน

  ประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน

 • สพม.20 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

  สพม.20 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

 • สพม.20 ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2558

  สพม.20 ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2558

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

 • ประชุมครูผู้ช่วย

  ประชุมครูผู้ช่วย

 • ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์

  ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนใ

 • สพม.20 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

  สพม.20 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด

 • สพม.20 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 11

  สพม.20 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื

สพม.20 อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด

boy

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชินูทิศ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีนายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 กล่าวรายงาน สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้นำความรู้หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดไปใช้ในการอบรมลูกเสือในสถานศึกษาและจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป จัดการอบรมระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558 ดุภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_0718

IMG_0707

IMG_0746

IMG_0756

IMG_0709

IMG_0781

IMG_0789

IMG_0792

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน

meeting

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2558 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20   โดยมีนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงขึ้น และเกียรติบัตรขอบคุณโรงเรียนที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

IMG_0502
IMG_0503
IMG_0506
IMG_0507
IMG_0456
IMG_0442
IMG_0434

สพม.20 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

songran58

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20  โดยมีพิธีรดน้ำขอพรจากนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 และผู้อาวุโส โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดร่วมงาน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_0600

IMG_0516

IMG_0635

IMG_0653

IMG_0576

IMG_0604


สพม.20 ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2558

jak

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  นำโดยนายธีรวุฒิ พิทักษ์ชน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะร่วมพิธี

IMG_0381

IMG_0375

IMG_0403

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

rong

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 นายคำจันทร์  รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20  และคณะร่วมต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 175 คน ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี

DSC_0276

DSC_0304

DSC_0297

DSC_0308

DSC_0295

DSC_0272

ประชุมครูผู้ช่วย

t222

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2558 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 480 คน

ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์

siriwan

นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผอ.สพม.20  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558   เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคนิคการสอนของแต่ละโรงเรียน มีโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน  ๑๔ โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนา และได้รับเกียรติจากพระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้บรรยายธรรมในครั้งนี้ด้วย

IMG_0349
IMG_0355
IMG_0324
IMG_0312
IMG_0341
IMG_0328

สพม.20 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

3111

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายคำจันทร์  รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 โดยนำพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในการนี้ นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดด้วย

IMG_0282

IMG_0274

IMG_0284

IMG_0293

IMG_0301

สพม.20 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 11

sportt

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 11 ณ สนามโรงเรียนบ้านดงเมือง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพ สำหรับการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 5 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

IMG_0008

IMG_0058

IMG_0002

IMG_0018

IMG_0013

IMG_0073

IMG_0186

IMG_0178

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์

สพม.20 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์... อ่านเพิ่มเติม...

ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สพม.20 ขอแจ้งผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพม.20

สพม.20 ขอแจ้งการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น... อ่านเพิ่มเติม...

อนุมัติการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

สพม.20 ขอแจ้งประกาศการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น... อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพม.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียนมอุดมศึกษา ปี 2558

 สพม.20 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียนมอุดมศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

jawfasum 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

sinlapa 

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
         ผลการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน