อบรมปฏิบัติการวัดและประเมินผลด้วย Application Kahoot

posted Jul 8, 2019, 10:01 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ. สพม. 20 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการวัดและประเมินผลด้วย Application Kahoot ในงาน Udonthani E-commerce fair 2019 ณ ลานกิจกรรมห้องคอนเวนชั่น เซนทรัลพลาซ่า อุดรธานี โดยมีนางรมยกร วรรณสวาท ผอ.กลุ่มDLICTกล่าวรายงาน สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 63 คน ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา และโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกที่นำผลงานมาจัดนิทรรศการภายในงานด้วยComments