อบรมปฏิบัติการ การปรับปรุงการออกแบบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

posted Sep 1, 2020, 9:56 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ การปรับปรุงการออกแบบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (Clinic “EMMIND”For Small School) จำนวน ๓๙ โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัท PCS Prakasit Computer & Service และผู้เชี่ยวชาญจากสพม.20
 
 
 
 Comments