อบรมเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำผลงานและเลื่อนวิทยฐานะ ว21

posted Oct 20, 2020, 9:32 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 20, 2020, 9:32 PM ]

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 มอบหมายให้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำผลงานวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 ของสหวิทยาเขตบ้านดุง-ทุ่งฝน โดยมีนายสมดุลย์ โฉมหาญ ผอ.โรงเรียนบ้านดุงวิทยา กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา และในเวลา 15.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตบ้านดุง-ทุ่งฝน โดยได้พบปะกับครูทั้ง 7 โรงเรียนในสหวิทยาเขตที่เข้าร่วมอบรม