อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการเงินการคลังภาครัฐ

posted Oct 21, 2019, 8:36 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 21, 2019, 8:37 PM ]

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางสาวสุนันทา วรวงษ์เทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงิน ให้แก่สถานศึกษา ซึ่งมีครูที่รับผิดชอบงานการเงินโรงเรียนละ 2 คน เข้ารับการอบรม ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดอุดธานี