วันเด็กแห่งชาติ 2563

posted Jan 14, 2020, 3:51 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 14, 2020, 3:57 AM ]
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนสาธารณหนองประจักษ์ศิลปาคม โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานราชการร่วมออกบุธจัดกิจกรรมและแจกขนมให้กับเด็กๆ ในการนี้โรงเรียนอุดรพัฒนาการและโรงเรียนราชินูทิศ 2 ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาด้วย "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"