VDO Conference ครั้งที่ 3/2563

posted Feb 28, 2020, 1:50 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในโอกาสศึกษาดูงาน การจัดประชุม VDO Conference ในการนี้ทางสพม.20 จึงได้จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference กับโรงเรียนในสังกัด เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรจากสพป.นครราชสีมา เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมด้วย

 
 
 
 

Comments