"ศรีธาตุพิทย์" Open House เปิดประตูสู่รั้ว STP

posted Jan 30, 2018, 8:46 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 30, 2018, 8:52 PM ]
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการ (Open House เปิดประตูสู่รั้ว STP) และประชุมผู้ปกครองนักเรียน  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้าเยี่ยมชมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา พบปะสร้างความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาและมีการจัดนิทรรศการของนักเรียน  โดยมีนายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมต้อนรับ สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon
Comments