คณะกรรมการประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ PCL

posted Sep 6, 2017, 6:30 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 6, 2017, 6:31 AM ]
วันที่ 5 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ PCL ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ประธานกรรมการ และนายธนัท ไชยทิพย์ คณะกรรมการประเมิน โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 และคณะให้ข้อมูลการดำเนินงานของเขตพื้นที่  โดยจะออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา และโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
Comments