ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา

posted Aug 28, 2017, 8:49 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 28, 2017, 8:50 AM ]
28 สิงหาคม 2560   เวลา 10.00 . นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง  รอง ผอ.สพม.20  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา  ณ  หอประชุมพุทธรักษา  เพื่อวางแผนการออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม   www.facebook.com/prsesa20
Comments