ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก

posted Jun 10, 2019, 1:55 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 10, 2019, 1:56 AM ]

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายจำนง ศิลารินทร์ นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน นายสันทัศน์ หอมสมบัติ  ผอ.โรงเรียนร่วมต้อนรับ