ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไชยวานวิทยาและบ้านเชียงวิทยา

posted Jun 11, 2019, 8:40 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 11, 2019, 8:40 PM ]

     วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนไชยวานวิทยา โดยได้มอบนโยบาย และติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและพบปะครูและเยี่ยมค่ายนักเรียน การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาด้วย  โดยมีนายสนทยา เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมรับฟังนโยบายและให้การต้อนรับ และเดินทางไปโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา