ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On -site

posted Aug 26, 2020, 12:30 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 26, 2020, 12:31 AM ]

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On -site หรือเปิดเรียนแบบปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โดยมี ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นายธวัช ทุมมนตรี ผอ.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศ ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย โดยภาพรวมของการเปิดภาคเรียนแบบปกติของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย