ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าจังหวัดอุดรธานี

posted Jul 27, 2020, 9:15 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 27, 2020, 9:16 AM ]

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 มอบหมายให้นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าจังหวัดอุดรธานี จุดตรวจอำเภอเพ็ญ โดยจังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งให้ผอ.สพม.20เป็นคณะตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่