ติวเข้ม สพม.20 มั่นใจ มุ่งสู่ 1 ใน 10 ของประเทศ

posted Feb 7, 2018, 12:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2561) นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขต จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม โดยเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งจัดดทำข้อมูลคำรับรองปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือนายธนรรชน พหลทัพ อดีตผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.24 โดยการอบรมในนี้ครั้งนี้มั่นใจว่าจะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของสพม.20 ให้อยู่ในระดับ 1 ใน 10 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon
Comments