ศึกษาธิการภาค 10 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

posted Jul 23, 2020, 8:39 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 และคณะ ร่วมติดตามการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของ ดร.ธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 ณ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา โดยมีนายสมดุลย์ โฉมหาญ ผอ.โรงเรียนบ้านดุงวิทยา และคณะครูร่วมต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมห้องพยาบาล มาตรการการเตรียมความพร้อมหากพบนักเรียนมีอาการเป็นไข้ และตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
 
 
 
 
 

Comments