สร้างความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์

posted Nov 25, 2019, 1:28 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 25, 2019, 1:29 AM ]
  

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 2 เวลา 13.30 น.นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ. สพม. 20 รักษาราชการแทนผอ. สพม 20 พร้อมด้วย นางพรพิมล ชินภักดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายศักดา จำปาหอม ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ร.ต.มณเฑียร น้อยบุดดี ผอ. กลุ่มนิเทศฯ และคณะ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ โดยมีนายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน ให้สามารถอยู่ได้โดยตนเอง (stand alone)​