สพฐ.ติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงประจักษ์

posted Jul 18, 2019, 12:36 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 18, 2019, 12:37 AM ]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 รองผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากร ร่วมต้อนรับและรายงานการดำนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์จาก สพฐ. นำโดย นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ และคณะ ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.20 โดยสพม.20 เป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับงบประมาณจากสพฐ.ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา