สพม.ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

posted Sep 9, 2019, 8:05 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 9, 2019, 8:09 AM ]
วันนี้  9 กันยายน 2562  เวลา 09.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เข้าร่วมประชุม โดยมีการกำหนดการออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  จำนวน 36 โรงเรียน จากนั้นเวลา 13.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดการออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จำนวน 36 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562