สพม.20ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง

posted Nov 12, 2019, 11:19 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 12, 2019, 11:20 PM ]

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง  รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20  ร่วมกับพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาร่วมสนธิกำลังบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง ณ สวนสาธาณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี