สพม.20 อบรม"โครงงานการพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

posted Jul 27, 2020, 8:53 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 27, 2020, 8:54 PM ]

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานการพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ให้แก่ครูวิทยากรแกนนำเพื่อไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป ณ หอประชุมพุทธรักษา