สพม.20 อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง

posted Oct 30, 2017, 8:01 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 30, 2017, 8:02 AM ]
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานปิดการอบรมโครงการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 โดยได้ฝากให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อความถูกต้องโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/prsesa20/media_set?set=a.332856107185874.1073741907.100013844628546&type=3
Comments