สพม.20 เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

posted Feb 7, 2018, 1:52 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
สพม.20 ติวเข้มระบบควบคุมภายใน หัวใจการพัฒนาองค์กรให้โปร่งใส วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยเป็นการอบรมรุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบ จำนวน 126 คน โดยเป็นการสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน กรณีศึกษาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือนายธนรรชน พหลทัพ อดีตผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.24 ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon
Comments