สพม.20 ร่วมวันปิยมหาราช

posted Oct 31, 2017, 3:14 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 31, 2017, 3:15 AM ]
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยนายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

Comments