สพม.20 ร่วมต้อนรับองคมนตรีในการดำเนินโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษาจังหวัดอุดรธานี

posted Jul 26, 2019, 10:22 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 26, 2019, 10:23 PM ]
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และคณะ ในการติดตามการดำเนินโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษาจังหวัดอุดรธานี และประธานเปิดการประชุมติดตามการดำเนินงานและการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีนายวัฒนา พุฒชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 Comments