สพม.20 ร่วมต้อนรับรองผอ.และศึกษานิเทศก์สู่บ้านหลังใหม่

posted Mar 12, 2020, 2:02 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 12, 2020, 2:04 AM ]

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ในโอกาสเดินทางรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 5 คน คือ นางสาวชิติมา ชามนตรี ,นางสาวพาฝัน พระเห็นศร, นางสาวรุจพร ศรีบรรพต ,นายภูมิพัฒน์ รัดอัน และนายคมสันต์ หลาวเหล็ก ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 และได้รับเกียรติจากดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารจากสพม.11 และโรงเรียนให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีด้วย