สพม.20 ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย COVID-19

posted Mar 25, 2020, 1:14 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 25, 2020, 1:14 AM ]

       

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นำคณะรองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ทำกิจกรรม 5 ส เพื่อทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่ และภายในห้องทำงาน  เช็คทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์บริเวณโต๊ะทำงาน ประตู หน้าต่าง โทรศัพท์ ที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19