สพม.20 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

posted Nov 16, 2017, 7:36 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 14 พย.60 เวลา 10.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โรงเรียนบ้านนามั่ง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฝ้าฯรับเสด็จ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร กิจกรรมในโครงการด้วยรักและห่วงใย ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับคณะบังคับบัญชาของโรงเรียนคณะครูและนักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร ที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ในช่วงบ่ายทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
Comments