สพม.20ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ร่วมป้องกันCOVID-19

posted Mar 12, 2020, 2:38 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย รองผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. โดยมีประเด็นการสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการรณรงค์เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและกรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ หลังจากนั้นได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อเตรียมความพร้อมในรับการติดตามจาก สพฐ
 
 
 
 


Comments