สพม.20ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี

posted Jul 27, 2020, 9:04 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 27, 2020, 9:05 AM ]

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 และนำเสนอการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน มาตรการรถรับส่งนักเรียน ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุม