สพม.20ร่วมการประชุมทางไกลเพื่อสร้างความเข้าใจขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

posted Jun 26, 2019, 2:50 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 26, 2019, 2:52 AM ]
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อสร้างความเข้าใจขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ 2560 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์