สพม.20 ร่วมใจประหยัดพลังงาน

posted Jul 27, 2020, 8:56 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 27, 2020, 9:00 AM ]

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับ กลุ่ม 2016 ร่วมประหยัดพลังงาน และสนับสนุนพลังงานทางเลือก จัดการประชุมรับฟังการบรรยาย “วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน” เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและลดการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี โดยได้บรรยายวิธีประหยัดไฟฟ้า น้ำมัน และการประหยัดน้ำ และพลังงานทางเลือก ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจากกลุ่ม 2016 ร่วมประหยัดพลังงาน และสนับสนุนพลังงานทางเลือก ณ หอประชุมพุทธรักษา