สพม.20 ระดมความคิดเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สพฐ.ปี 61

posted Nov 20, 2017, 11:35 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันนี้ (21 พ.ย.60) นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการนำเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ณ หอประชุมพุทธรักษา ได้แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดร่วมนำเสนอโครงการขับเคลื่อนตาม 6 ยุทธศาสตร์ ของสพฐ. โดยแต่ละโครงการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เน้นกิจกรรมที่สนองความต้องการของโรงเรียนและนักเรียนให้ได้มากที่สุด ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon
Comments