สพม.20 รับชมVideo conference การประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

posted May 28, 2020, 9:06 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 28, 2020, 9:08 PM ]
 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.20ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ร่วมรับชมการประชุมทางไกล Video conference การประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์