สพม.20 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563

posted Apr 9, 2020, 6:29 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Apr 9, 2020, 6:32 AM ]
  
วันนี้ 8 เมษายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เข้าร่วมประชุมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ราชการ ณ ห้องเมตตาบารมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ร่วมรับชมรายการที่บ้าน