สพม.20 รับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ.

posted Nov 21, 2017, 7:06 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย นายวีระชัย บุญคำมูล นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 และผู้อำนวยการกลุ่มร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. หลังจากนั้นได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการเขตพื้นที่  ดุภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

Comments