สพม.20 รับชมการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์รายการ พุธเช้าข่าวสพฐ.

posted May 9, 2019, 8:56 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 9, 2019, 9:01 PM ]
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์รายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2562 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงาน 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธรักษา  หลังจากนั้น เวลา 10.30 น.ร่วมฟังการชี้แจงข้อราชการ จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพตำบล การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม