สพม.20 ประเมินผลงาน OBEC AWARDS ประจำปี 2560

posted Nov 23, 2017, 11:16 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2560) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประเมินและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีผู้ส่งผลงานจำนวน 15 คน เพื่อจะคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตและระดับภาคต่อไป และได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกเพื่อชี้แจงหลักเกณฑืก่อนการประเมิน โดยมีนายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 เป็นประธาน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

Comments