สพม.20 ประกอบพิธีย้ายธรณีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร

posted May 3, 2019, 10:55 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เมื่อเวลา 08.39 น. สพม.20 ประกอบพิธีย้ายธรณีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกำหนดการยกเสาเอกอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 62 เวลา 07.19 น.


Comments