สพม.20 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงาน

posted May 21, 2019, 9:42 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 21, 2019, 9:44 PM ]

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.19 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก เสาโท อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีวาง ศิลาฤกษ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลในครั้งนี้