สพม.20 ประชุมVDO Conference ครั้งที่ 2/2563 เรื่องการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

posted Jan 16, 2020, 2:50 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 นางละมัย ภาดี ศึกษานิเทศก์ ประชุมVDO Conference ครั้งที่ 2/2563 เรื่องการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.20 เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้แก่คณะครูในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ซึ่งจะดำเนินการสอบระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2563
 
 
 

 
Comments