สพม.20 ประชุมเตรียมข้อมูลรายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

posted Sep 10, 2019, 5:43 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 1, 2019, 11:18 PM ]

วันนี้ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น นายมรกต กลัดสอาด ผอ. สพม. 20 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ เพื่อติดตามความ ก้าวหน้าในการจัดทำข้อมูลการรายงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจปี 2562  ในไตรมาสที่ 4  โดยมีรองผอ. เขต ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม