สพม.20ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562

posted Nov 19, 2019, 12:13 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 19, 2019, 12:26 AM ]
 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20  โดยก่อนวาระการประชุมได้รับเกียรติจากนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และนายอนุพงษ์  มกรานุรักษ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ พบปะและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของวิทยาลัยแก่ผู้บริหารในสังกัดด้วย จากนั้นได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ