สพม.20 ประชุมผู้บริหารผ่านโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 5/2563 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานนอกสถานที่

posted Mar 30, 2020, 9:29 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 30, 2020, 9:30 PM ]

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ประชุมผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 5/2563 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี มาใช้ในการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ โดยหลังการประชุมมีการตอบแบบสอบถามหากผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรด้วย