สพม.20ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

posted Apr 9, 2020, 6:21 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Apr 9, 2020, 6:22 AM ]

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด โดยมีรองผอ.สพม.20 ประธานสหวิทยาเขต ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์