สพม.20 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

posted Nov 12, 2019, 11:25 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 12, 2019, 11:26 PM ]

   วันที่ 13  พฤศจิกายน 2562  นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20 พร้อมด้วยนายชูวิทย์ สิงห์โท  นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 และผอ.กลุ่มร่วมรับชมรายการ  พุธเช้า ข่าวสพฐ. ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี จากนั้นได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20