สพม.20 ประชุมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

posted Jul 27, 2020, 9:17 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 27, 2020, 9:18 PM ]


วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยบริษัทโตโยต้ามีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมอบเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 10,000 บาท มีโรงเรียนส่งขอรับทุนจำนวน 23 ราย โดยคัดเหลือเพียง 2 ราย เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งต่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป