สพม.20ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

posted Aug 24, 2019, 12:57 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 24, 2019, 12:58 AM ]

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมรกตกลัดสอาด ผอ. สพม 20 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่ถึง 120 คนโดยมีประธานสหวิทยาเขตและผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 8 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณโรงเรียน
หนองหานวิทยา