สพม.20ประชุมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด

posted Mar 12, 2020, 2:09 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 12, 2020, 2:09 AM ]

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสพฐ. และวงเงินที่เหลือจากกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์