สพม.20 ประชุมฝ่ายวิชาการโรงเรียนเพื่อบริหารจัดการอัตรากำลัง

posted Nov 23, 2017, 1:49 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมเพื่อบริหารจัดการงานด้านวิชาการของโรงเรียน ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวิชาการ และงานบริหารบุคคล เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนได้บริหารจัดการอัตรกำลังของโรงเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

Comments